Våld mot kvinnor, femicide, feminicide och transcide i Sverige, från dåtid till Covid-19
Livestream 25 nov 18 – 20
Livestream 28 nov 13 – 17

Rörelsernas museum (MoM) var ett nationellt museum under uppstart. Museet skulle utgå från de civila rörelsernas perspektiv på demokrati, migration och mänskliga rättigheter. Verksamheten prövades och utvecklades tillsammans med många olika intressenter i Arbetsrummet på Bergsgatan 20 i Malmö. Rörelsernas museum avvecklas och upphör 31 december 2020 pga avsaknad av statlig finansiering. Höstens program fortsätter som planerat.

NYHETER

Här hittar du de senaste nyheterna kring museets utveckling, vad arbetsgruppen gör, vilka museet samarbetar med eller vilka konferenser, seminarier eller möten som är på gång. Här får du löpande information om smått och gott. Här publiceras också intervjuer, artiklar och tips på evenemang, workshops eller annan information relaterat till museet. Vi finns även på sociala medier där du kan följa arbetsgruppen och museets utveckling. Följ oss här!

OM MUSEET

Det är inte varje dag ett nytt museum skapas från grunden, därför är det viktigt att bygga upp Rörelsernas museum  noggrant, varsamt och i delaktighet. Förstudien bakom Rörelsernas museum visar att det finns behov av att synliggöra flera olika kulturarv, rättighetskamper och berättelser om demokrati och migration, som har format och än idag formar Sverige. Museet är i ständig rörelse och växer fram i bred dialog med civilsamhällets rörelser – med forskare, museiprofessionella, ungdomar, aktivister och det fria kulturlivet. 

 

PROGRAM

Här hittar du museets program. Museet arbetar just nu med föreläsningar, lunchsamtal, dialogmöten, konferenser, workshops, festivaler och filmvisningar. Stora delar av programmet tas fram i samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer. Syftet med programmet är att arbeta fram både innehåll och metoder till det fullskaliga museet. 

ARBETSRUM

Arbetsrummet på Bergsgatan 20 i Malmö är en mötesplats med två mål – att samla kunskap inför det fullskaliga museet och att stärka relationer till olika grupper med intresse för museet. Delaktighet och samarbete med olika intressegrupper är kärnan i museets framväxt.

PUBLIKATIONER

Här finns rapporter och annan dokumentation som Rörelsernas museum har tagit fram. Här hittar du även dokumentation om Safe Havens och Women Making Herstory, verksamheter under Rörelsernas museum. En av de viktigaste publikationerna som har lett fram till Rörelsernas museum är förstudien (2017) “Rörelsernas museum – förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö”.

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss för att få information om museets uppdrag, olika projekt och arrangemang eller för att komma i kontakt med personalen som jobbar här. Du hittar även information om eventuella lediga jobb.

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb