Den 31 december stängs Rörelsernas museum ned till följd av regeringens budgetbeslut för 2021

Rörelsernas museum startade med en förstudie baserad på samtal med medlemmar från olika sociala rörelser, nationella minoriteter, forskarsamhället, ungdomar, lärare, aktivister och museipersonal, som ägde rum runt om i landet under 2016 och 2017. De som deltog i dessa dialogmöten hävdade att skapandet av en ny institution med ett nationellt mandat skulle göra att aktörer som hade liten möjlighet att få genomslag i det offentliga samtalet skulle påverka hur vi berättar om och förstår migration och demokrati.

Rörelsernas museum syftade inte bara till att prioritera historiskt marginaliserade röster i sina utställningar utan inkluderade också dessa i sin tidiga utveckling och ledning. Rörelsernas museum strävade efter att upprätta en ny modell för museiengagemang för de grupper som institutionen ville tjäna genom att demokratisera sina processer för forskning, förmedling, insamling, kuratering och design. Museets verksamhet planerades utifrån vetskapen att en del människor är hindrade från att ta plats i olika offentliga rum och institutioner därför att dessa många gånger är med och återskapar samhällets mönster av underordning och objektifiering.

Det var människor och idéer i rörelse som skapade Rörelsernas museum. Genom att låta institutionen stötta människor i deras undersökningar av historien, samhället och kulturen tvingades vi som arbetade vid Rörelsernas museum att tänka om museets roll som institution och formulera om grunden för vår professionalitet som museianställda. Frågorna om hur kulturinstitutioner kan öppnas upp ställs i dag av många inom kulturarvssektorn. Eftersom Rörelsernas museum började sitt arbete utan ärvda samlingar eller arkiv, och på så vis var frigjort från den historia av nationsbygge och kolonialism som präglat många kulturinstitutioner, var museet särskilt väl positionerat för att arbeta med dessa frågor tillsammans med människor i rörelse.

Museet anknöt till idén om museet som en öppen plats för möten och samtal. Omvärlden fick under resans gång uppleva ett museum som skapas av människor i rörelse stärker och breddar förståelsen av demokrati, migration, mänskliga rättigheter och människors inflytande i samhället genom att verka för allas rätt till sin egen historia. Museet strävade kontinuerligt efter att skapa ett rum där alla får höras, synas och inkluderas på lika villkor samt aktivt söka upp dolda och glömda berättelser för att bredda det offentliga samtalet om demokrati, migration och vår gemensamma historieskrivning. 

Vi från museet vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit med er kraft, energi och kunskap för att bygga Rörelsernas museum med oss. Vi önskar att alla fortsätter att synliggöra olika kulturarv och rättighetskamper som har format och än idag formar Sverige. De idéer och metoder som byggde Rörelsernas museum är i fortsatt rörelse och lever kvar hos många som berörde och berördes av verksamheten.

Tack!

 

ABOUT THE MUSEUM

The Museum of Movements is the new national museum of democracy and migration in Malmö. The museum is the result of a preliminary study that resulted in the adoption of civil society’s perspective on democracy and migration. The preliminary study, which took place between January 2016 and April 2017, showed there is significant need to highlight the different cultural heritages and rights struggles that have shaped Sweden – and still do so today. It is also hoped that the range of different stories presented by a new museum of democracy and migration will balance the currently one-sided perspectives on migration, social movements and democracy. Today, we face the task of building a new museum from the ground up, in just five years. The museum is being developed on behalf of the Swedish state and the City of Malmö. The museum is run by a working group within the City of Malmö’s Cultural Administration. 

 

PROGRAMME

Here you can find the museum’s programme. The museum is currently working on talks, lunchtime conversations, dialogue meetings, conferences, workshops, festivals and film screenings. Large parts of the programme are being developed in collaboration with local, national and international organisations. The purpose of the programme is to develop both content and methods for the full-scale museum. Between the various programmes, considerable focus is placed on developing the premises, personnel and museum. 

WORK ROOM

The Work Room at Bergsgatan 20 in Malmö has two primary functions that run in parallel: collecting knowledge that will inform the finished museum and strengthening relationships with various interested parties – i.e. the museum's interest groups/stakeholders. In practice, this means both collecting and giving back – a mutual interchange that will play a key role in how the museum is created.

PUBLICATIONS

Here you can see the various publications and brochures produced by the Museum of Movements. One of the most important publications, which led to the creation of the Museum of Movements, is the preliminary study, “The Museum of Movements – preliminary study for a national democracy and migration museum in Malmö”.

CONTACT

Welcome to contact us to get information about the museum, our projects and events or get in touch with the staff. You will also find information about possible vacancies.

THE MISSION
Mer om MoM
dialogue meetings
Museets fyra hjul
Collaborations
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Would you like to get involved?
Låna lokal
Address

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

The Museum of Movements
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Jobs