PUBLIKATIONER

Här ser du olika publikationer och broschyrer som Rörelsernas museum har tagit fram. En av de viktigaste publikationer som har lett fram Rörelsernas museum är förstudien “Rörelsernas museum – förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö”.