Migration Memory Encounters

År 2016 skapades en plattform för kulturutövare i Sverige med en bakgrund i migration och förflyttning. Syftet var att skapa ett forum för de frågor som uppstår i migrationen. Det handlar bland annat om hur konstnärskapet påverkas och om vilka nya förhållningssätt och vägar som behöver finnas, både för kreativiteten och det som skapas. Genom MME kan konstnärer, författare, artister och musiker diskutera med inbjudna deltagare och för en öppen publik. Arbetsmetoden har varit att i själva initieringen av ett program, involvera kulturutövare själva för att skapa rum för samtal. Dessa samtal har handlat om teman som makt, identitet, genus, sexualitet och diaspora och har varit baserade på litteratur, film, konst, musik eller aktivism. Samtalen har hållits på olika platser i Malmö, till exempel som en del av Safe Havens-konferensen på Moriskan, på Konsthallen och Stadsbiblioteket. Sedan 2019 är MME under Rörelsernas Museum verksamhet. 

 

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb