Rörelsernas museum

Rörelsernas museum har i uppgift, att i nära samverkan med civilsamhället, skapa en bredare förståelse för migra­­tion och demokrati, genom att utforska samarbetsformer och skapa rum
för berättelser, konstnärliga uttryck och kunskaps­pro­duk­­tion.

Rörelsernas museum fullföljer sitt uppdrag genom att vara öppet
för den bredd och det djup av ­röster, ­perspektiv och kun­skap som samhället rymmer samt skapar möjlighet för en aktiv delaktighet i museets ­verksamhet såsom: insamling, dokumentation, forskning samt utställnings- och program­verk­sam­­het. 

Ladda ner

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb