Safe Havens

Safe Havens är en serie nätverkskonferenser för Arts Rights,
Justice-sektorn. Konferensen har sin utgångspunkt i ett
mänskliga-rättighetsperspektiv och syftar till att vara en
mötesplats för människorättsaktivister inom kultur och akademi. 

Konferensen skapas i en samarbetsprocess mellan olika kulturaktörer och organisationer, där fokus riktas på sambandet mellan kultur och mänskliga rättigheter. Dessutom är konferensen ett sätt att visualisera kopplingen mellan kultur och akademi i opinionsbildning och yttrandefrihetsfrågan samt att dela kunskap mellan kulturaktörer, forskare och organisationer inom mänskliga rättigheter.

Konferensen har sedan 2013 årligen arrangerats i Malmö, i olika former av samarbeten och partnerskap. Sedan 2019 kommer konferensen att arrangeras på olika håll i världen, för att utöka det globala nätverket och för att sätta fokus på de regioner där konferensen genomförs.

Deltagande sker på inbjudan, kontakta oss gärna om du vill bli inbjuden eller vill rekommendera någon att bli inbjuden till nästa Safe Havens konferens.


Ladda ner

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb