Women Making HERstory

Malmö har genomgått stora förändringar under de senaste 100 åren. Men vilka berättelser finns med och vilka har utelämnats? Av Malmös kvinnor är nästan 50 000 födda i andra delar av världen. Under stadens industriepok utgjorde de en viktig del av Malmös arbetskraft, då tusentals kvinnor arbetade på fabriker runt om i staden. Ändå har deras erfarenheter ofta blivit osynliggjorda i historieskrivningen. Projektet 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö försöker genom Women Making HERstory synliggöra kvinnorna i historien om Malmö.

Projektet har initierats av journalisten och aktivisten Parvin Ardalan i samarbete med nätverket Feminist Dialog, Malmö Museer, ABF och forskningsprojektet Living Archives vid Malmö högskola. Projektet finansieras delvis av Kulturrådet och Malmö högskola medverkar delvis med stöd av Vetenskapsrådet.

– Med projektet gör vi ett försök att tänka om och se hur kön, etnicitet, klass och ras har format bilden av immigrantkvinnorna i historieskrivningen av Malmö – genom immigrantkvinnors egna röster. Idag utvecklas projektet genom Rörelsernas museum och vidareutvecklar metod och innehåll, säger Parvin Ardalan.

Kontakt till Parvin Ardalan, parvin@ardalan@malmo.se

Ladda ner

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb