video_testbild2

Rapid Response (Live): Stadsrummets demokrati med Patrick Amsellem och Victoria Percovich-Gutierrez

Stadsrummets demokrati

De senaste månaderna har en rad statyer och andra offentliga verk och deras fall skapat debatt världen över. En mängd olika frågor har ställts och flera perspektiv har lyfts. Varför är det offentliga stadsrummet viktigt? Denna fråga har hittills inte varit självklar, men behöver diskuteras för att få en djupare förståelse för händelserna runt om i världen.Vad är vikten av stadsrummet och offentlig konst? Finns det olika sätt att förvandla stadsrummet och dess utsmyckning till en övning i demokrati?

I kommande Rapid Response samtalar Ana María Bermeo Ujueta från Rörelsernas museum med Victoria Percovich-Gutierrez och Patrick Amsellem om ämnet

Tid och datum: Onsdag 30 september kl 12.00, Se sändningen på vår Facebooksida.

Patrick Amsellem är chef för Skissernas Museum i Lund. Han har en MA och en PhD i konst- och arkitekturhistoria från Institute of Fine Arts, New York University. Hans forskning har handlat om minnesmärken i Europa efter andra världskriget. I oktober tillträder han tjänsten som direktör för Statens Konstråd.

Victoria Percovich-Gutierrez arbetar som hållbarhetsstrateg på White arkitekter och är utbildad inom ekonomi, kulturgeografi och konst. Med utgångspunkt i stadens utmaningar driver hon stadsutvecklingsprocesser i gränslandet mellan fysiska och sociala strukturer. I nära samarbete med akademin, civilsamhällets aktörer och näringslivet har hon lett arbetet med att ta fram nyskapande metoder och processer med jämlikhet och demokrati som centrala teman. Victoria är en återkommande skribent i tidskriften Arkitektur och är en av tre konstnärliga ledare på CSAM: Centrum för studier av markanvändning.

Ana María Bermeo Ujueta är museolog och projektledare på Rörelsernas museum.


Rapid Response är en föreläsningsserie som återkommer med jämna mellanrum på Rörelsernas museum. På grund av pandemin har vi till största del tillfälligt flyttat ut på internet med livesändningar.
Välkomna!

Dela artikeln

Dela på facebook
Facebook
Dela på print
Skriv ut

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb