Foto Lis-Mari Hjortfors

Tre snabba frågor till Lis-Mari Hjortfors

1.Vem är du och hur kommer det sig att du ska jobba på Rörelsernas museum

Jag heter Lis-Mari Hjortfors och har fått i uppdrag att samordna och att vara redaktör för en publikation/skrift som handlar om etiska riktlinjer/guidelines för muntligt berättande och historia för Rörelsernas museum (MoM). 

Min bakgrund: Jag bor i Koskullskulle i Gällivare kommun. Jag är lulesame och arbetar som etnolog och forskare på Árran – lulesamisk senter, ett samiskt museum i Norge. 

Jag är just nu i slutfasen av mitt skrivande på min avhandling om Laestadianism och samisk identitet i lulesamiskt område. Jag är inskriven som doktorand vid Institutionen för språkstudier- samiska studier vid Umeå Universitet och är också knuten till Várdduo – Centrum för samisk forskning. Jag är ledamot i svenska Sametingets Etiska råd och är ledamot i styrelsen för IC Ethics ICOM International Committee on Ethical Dilemmas. Jag möter dagligen frågor om etik både inom mitt arbete på museet, i föreningsliv och privat.

Jag kom i kontakt med Rörelsernas museum i november 2019, då jag blev inbjuden att delta i en workshop om etiska riktlinjer och arbetet med att ta fram de etiska riktlinjerna för museet. Rörelsernas museum samlade lokala, nationella och internationella museiprofessionella, forskare, representanter från civilsamhällets organisationer under tre dagar. Vi var cirka 35 personer från olika delar av världen med olika erfarenheter. Det kom personer från Nya Zeeland, Colombia, USA, Kanada, Frankrike, Norrköping, Göteborg, Östersund, Danmark och Norge. Materialet som samlades in dessa dagar ska nu sammanställas till en skrift.

2.Varför är det viktigt för Rörelsernas museum att utveckla etiska riktlinjer inom muntlig historia och personligt berättande?

Det är viktigt att ta fram ett etiska riktlinjer inom muntlig historia och personligt berättande för att man lättare ska kunna arbeta med olika projekt där människor är involverade med sina personliga berättelser. Ett ansvarsfullt insamlande handlar om att respektera hela människan och att hens historia inte ska användas utan personens samtycke och hen ska kunna delta i processen.

Om man inte har etiska riktlinjer för muntligt berättande så kan kan det vara svårt att gång för gång veta hur man ska agera när man som exempelvis som museum möter folk i intervjusammanhang. Det är viktigt att ha avtal och samtycke vid intervjutillfället. Det ska vara avtalat innan om hur man ska göra när man ska publicera delar av intervjuer, använda intervjuer i utställningar, i  publikationer och vid arkivering av material. Vem har tillgång till materialet efteråt? Detta är särskilt viktigt att komma ihåg när man arbetar med känsligt material. Folk ska vara trygga när de delar med sig av sina historier.

Jag tänker att från ett urfolkperspektiv att det också oerhört viktigt att ge tillbaka något till intervjupersonerna och samhället de lever i. Att forskningsmaterial och intervjumaterial ska komma tillgodo för människorna och samhället. Att genom dokumentation så kan de som intervjuar vara med och bidra till en förändring. Genom att ta upp svåra saker, tabubelagda frågor mm så ger man hen en röst. 

3. Vilka effekter eller genomslag hoppas du att ditt arbete ger?

Jag hoppas att publikationen kan bli ett stöd och en inspiration för museer att i sina verksamheter och projekt kan arbeta etiskt och ansvarsfullt när man arbetar med människor och människors berättelser. Det är viktigt att göra klart vem som äger och har kontroll över forskningsprocessen bakom ett projekt. Jag hoppas att skriften kommer att göra att det blir lättare att arbeta med projekt där man vågar ta upp saker som annars inte skulle diskuteras. Jag hoppas att skriften kan bidra med en god praxis hur man ska hantera muntligt material.

Några avslutande ord eller tankar som du vill dela med dig?

Jag är glad att jag kan vara med och bidra i arbetet med etiska riktlinjer och vara med och skapa grunden för museet. Jag ser gärna att publikationen hålls levande och riktlinjer och principer diskuteras löpande. Jag hoppas också att museer i Sverige kommer att använda etiska riktlinjer i sitt dagliga arbete. Det blir så mycket lättare för museer och organisationer att ha riktlinjer att stödja sig på i projekt och samarbeten.Vi kommer att presentera ett någorlunda färdigt utkast i slutet av november, så håll utkik!

Dela artikeln

Dela på facebook
Facebook
Dela på print
Skriv ut

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb